Langer verantwoord
thuis blijven wonen.
Daar zorgen wij voor!

De behoefte aan nieuwe oplossingen op het gebied van mantelzorg en veiligheid groeit. Oplossingen die eraan bijdragen, dat mensen langer onder eigen regie verantwoord thuis kunnen blijven wonen. Menselijk contact is hierbij cruciaal. Even een praatje, wat praktisch advies of gedegen hulp in een ernstige situatie. Dat geeft enerzijds een veilig gevoel voor de thuiswonende en anderzijds voor familie, vrienden en mantelzorger(s). Veilig Gevoel Thuis maakt het mogelijk in Helmond.

Over Veilig Gevoel Thuis

Veilig Gevoel Thuis is een slim welzijnsproject dat gebruikt maakt van de producten van Viedome. Met slimme Viedome-technologie en het betrouwbare Glasvezel Helmond glasvezelnetwerk, maken wij het voor iedereen mogelijk om langer onder eigen regie verantwoord thuis te blijven wonen. Contact tussen thuiswonenden en mantelzorgers is met één druk op de knop gelegd.

Over Viedome

Viedome is een zelfstandig onderdeel van het technologiebedrijf TKH Group NV (TKH). Viedome heeft meer dan tien jaar ervaring in het leveren van totaaloplossingen binnen de gezondheidszorg.  Uitgangspunt hierbij is dat de diverse systemen ten behoeve van observatie, (akoestische) bewaking, beeldcommunicatie, sociale alarmering en video care als totaalconcept kunnen worden aangeboden.

Voor professionals

Veilig Gevoel Thuis is geen zorgoplossing en wil dat ook niet pretenderen. Voor professionele zorgoplossingen is er het Viedome-platform met meer dan 100 verschillende functies voor o.a. beeldzorg thuis, sociale alarmering,persoonsalarmering, akoestische bewaking, leefstijlmonitoring, zorgcentrale, E-health, mobiele alarmering met locatiebepaling, dwaaldetectie en smart sensoring. Hiermee kan optimale ondersteuning worden geleverd aan het zorgproces.